בריכת הצבים

כשתראו את ראשם מבצבץ לפתע מתוך המים, תבינו מיד מדוע צבי
הים - הענקים העדינים, הם בעלי חיים אהובים ומסקרנים כל כך.
בריכת הצבים בפארק מדמה את תנאי הטבע וחיים בה מעל 10 צבים
משני סוגים.

אוכלוסיית הצבים בפארק

בשנים האחרונות בקעו בה עשרות צבים, אותם אנחנו
מגדלים ומשחררים לים בבגרותם ובכך תורמים להגדלת אוכלוסיית
הצבים, המוגדרים כבעלי חיים מוגנים.

 

הידעתם התנהלות האדם במשך השנים, גרמה לכך שכל שמונת
מיני צבי הים החיים בעולם, כמעט ונעלמו ונמצאים בסכנת הכחדה.

קראו עוד על צב הים הירוק

 

הצטרפו אלינו להאכלת הצבים בשעה 12:30.
  • צנינית
  • צב ים קרני
  • צב ים ירוק