מאמרים
צבעים וההסוואה אצל דגים

חשיבותם של הצבעים וההסוואה אצל דגים

אחת התופעות הבולטות הינה שדגי השונית מצטיינים בדגמי צבע מגוונים ומרהיבים.
הצבעים משמשים כדגמי הסוואה לצורך הגנה, ראווה ולצורך אזהרה (אויבים, טריפה), משיכת תשומת –לב ותקשורת (למשל, ברבייה וחיזור). הדגים עצמם ניחנים בחוש ראייה מפותח ויכולת הבחנה בצבעים ובדגמי הצבע.

 

דגמי הצבע ממלאים תפקיד חשוב ביותר בתקשורת המינית והבין מינית של דגי השונית.
הופעה של דגמי צבע רבים כל-כך בדגי השונית מתבטא בצורך של הדגים להכיר ולזהות זה את זה, בסביבה הצפופה של השונית. ההכרה חשובה במיוחד בין זכרים ונקבות ואצל דגים המגנים על טריטוריות.

 

למערכת היחסים בין טורפים ונטרפים בדגי השונית ישנו תפקיד אבולוציוני חשוב ביותר בהתפתחות דגמי הצבע. כך התפתחו דגמי הסוואה והסתרה, דפוסי צבע בלתי רגילים כגון פסי אורך או רוחב, קווים להסתרת העין, דגמי צבע של דגים המחקים את סביבתם ועוד.
כמו כן, התפתחו דגמי תצוגה וראווה שונים, צבעי אזהרה ודגמים של צבעי רמייה וחיקוי.
דגמי הצבע עשויים להשתנות במהלך התפתחותו של הפרט. שינויים אלה נובעים מהתבגרותו, ומשינויים פיזיולוגיים בתקופות מסוימות של חייו (בעונת החיזור והרבייה) וכתוצאה משינוי הזוויג האופייני מאוד לדגים. למשל בפזיות ממשפחת הפזיתיים הנקבות צבען כתום ולאחר שינוי זוויגן לזכרים, משתנה צבען והן מקבלות גוון סגול.

 

מרכיב חשוב בהסוואה הם הפסים וכתמי צבע המופיעים אצל הדגים. באמצעותם מבליט או מסווה הדג את אותם חלקי גוף או את התכונות המסגירות אותו לאויביו (או לטרפו, אם הנו טורף). חישוקי פסים המופיעים בדגי חוף מטרתם להסוות את הדג במקומות רדודים שבהם הגלים שוברים את קרני אור השמש ומותירים על הקרקע פסי אור וצל. קווי אורך מבליטים את ממד האורך של הדגים ואילו קווי רוחב או קווי גובה מקלים את התמזגותם בנוף המבותר של השונית.
ניתן לחלק את דגמי הצבע של הדגים לשתי קבוצות: דגמי הסוואה ודגמי תצוגה.
דגמי הסוואה משמשים את הדגים לצורך התחמקות מעיני טורפים ודגמי תצוגה ,או "דגמי כרזה" מוסרים מידע על טיבם של בעליהם. צבעי חיזור מוסרים אינפורמציה של מצב הרבייה של פרט זה או אחר, במינים אחרים הזכרים שונים מן הנקבות בדגמי הצבע. שוני זה מאפשר לכל אחד מהפרטים לזהות את בן זוגו.

 

תפקידה האחרון של צבעוניות הדגים הוא אזהרה. דג ארסי שצבעי גופו "צועקים" בהתרסה מעביר לאויביו מסר: "היזהרו אני מסוכן".
צבעי אזהרה אופייניים לדגים רעילים או ארסיים כמו הזהרון הארסי המפוספס באדום- חום, הקופסינון הנקוד המנוקד בשחור על רקע צהוב ועוד.
דגמי חיקוי נועדו לנצל דגמי צורה וצבע של אחרים לתועלת החקיין.
אחת מהתחבולות הנפוצות בדגי אלמוגים היא השימוש בכתמים דמויי-עין. "עיניים מדומות" המופיעות על שטח גופם של הדגים, לרוב במרחק ניכר מהעין עצמה. על פי הסברה, מקומה של העין המדומה מטעה את הטורף באשר למקומה האמיתי של העין (לרוב מוסוות על ידי פס צבע כהה). סברה אחרת היא שהעין המדומה מטה את תשומת לבם של טפילים נשכנים הנמשכים אל העין לעבר חלקי הגוף הפחות רגישים.

דלג לתוכןפתח תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

נגישות

הצהרת נגישות